Skip to content

Suy tư trong ngày: Ngẫm về cái gương soi

May 22, 2011

Người tài là một tấm gương. Ở cạnh người tài, rất có thể khiến ta “hiện nguyên hình”. Nếu dám đối mặt với hiện thực của chính mình, ở cạnh người tài là lựa chọn hữu ích và thú vị nhất. Nếu sợ chân tướng chính mình, cách tốt nhất là …. Lãnh đạo có tầm thường thích soi gương vào người tài. Loại lãnh đạo khác, thường chỉ tưởng mình là cái gương cho người khác soi.
Nước phát triển (và cả nước không phát triển) (đều) là những tấm gương. Muốn biết nước mình thế nào, hãy gắng soi vào đó. Nhà lãnh đạo đất nước có bản lĩnh ắt không ngại khi thấy đất nước mình “hiện nguyên hình”. Không soi hoặc đập gương đi, vừa không giúp mình bớt xấu lại vừa không thể làm mình đẹp lên.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: